Palvelut

Valusuunnittelu

Meillä on kymmenen vuoden kokemus valusuunnittelusta sekä erikoisosaaminen hiekan 3D tulostetuista muoteista ja niiden suunnittelusta. Valusuunnittelukokemusta löytyy erilaisista teräs-, rauta- ja alumiinilaaduista. Ydinosaamistamme on, että suunnittelemme tuotteesi kustannustehokkaimmalla tavalla. Käytämme perinteisen mallinvalmistuksen ja modernin 3D-tulostustekniikan yhdistelmää riippuen kappaleen ominaisuuksista ja monimuotoisuudesta. Tämä perinteinen muotinvalmistus ja 3D tulostettujen muottien yhteiskäyttö sopii loistavasti perinteisten valimoiden tuotantolinjoihin. Olemme valimoista riippumaton toimija. 

Valut

3D Casting on erikoistunut valujen
toimittamiseen asiakkaille avaimet käteen periaatteella.
Meiltä hoituu tuotteiden yksittäiset protovalut, piensarjat ja isommatkin erät yhteistyövalimoiden kautta. Etsimme sopivimman suomalaisen valimon halutun materiaalin, kappaleen- ja sarjakoon mukaan. Olemme erikoistuneet teräs-, rauta- ja alumiinivaluihin hiekkamuottimenetelmällä.  
Voimme toimittaa valukappaleet valmiiksi maalattuna ja koneistettuna tai pelkän raakavalun riippuen sovitusta valmiusasteesta. 
Voimme suunnitella kappaleesi tai varaosasi 3D-skannauksen avulla, jos piirustuksia tai 3D-tiedostoja ei ole saatavilla.

Konsultointi ja simulointi

Meiltä saa myös pelkkää simulointi- ja konsultointipalvelua kappaleen valettavuuden optimoimiseksi. Huolellisella suunnittelulla on merkittävä vaikutus valun lopputulokseen.  Käytämme valusuunnittelussa hyväksi alan huippu simulointiohjelmistoa MAGMASOFTia, joka mahdollistaa valuvirheiden löytämisen ja eliminoi mahdolliset valuprosessin epäonnistumiset jo suunnitteluvaiheessa. Tämä mahdollistaa valujen onnistumisen kerralla eikä valuja tarvitse tehdä moneen kertaan.
Voimme auttaa myös yrityksesi tuotekehitystiimiä kappaleen alkuvaiheen suunnittelussa valettavuuden ja sarjatuotannon näkökulmasta. Tällöin kappaleen suunnittelussa olisi heti otettu huomioon sarjatuotanto ja lopullinen valmistusmenetelmä.